RSS

Drugi poziv za projektne prijedloge u okviru programa BiH – Crna Gora

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, kao operativne strukture za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje između ove dvije države, u saradnji sa Delegacijama Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, pozivaju potencijalne aplikante da podnesu aplikacije za projekte prekogranične saradnje u okviru prioriteta i mjera ovog programa. Poziv će biti otvoren do 01.07.2011. godine.

U okviru ovog poziva, finansirat će se sljedeći projekti:

  1. inicijative prekograničnog privrednog razvoja sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj
  2. inicijative za unapređivanje životne sredine, sa fokusom na zaštitu, promovisanje i upravljanje prirodnim resursima
  3. društvena kohezija i kulturna razmjena kroz aktivnosti koje povezuju institucije i ljude

Ovaj poziv se odnosi na prvi prioritet programa: “Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i privrede programske oblasti”, koji će biti implementiran kroz tri različite mjere:

Mjera I.1: Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj.

Mjera I.2: Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja prirodnim resursima.

Mjera I.3: Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog kontakta i akcija ljudi ljudima.

 U okviru ovog poziva za dostavu prijedloga projekta, za finansiranje projekata koji uključuju prekograničnu saradnju stanovnika programskog područja (56 općina/opština u Bosni i Hercegovini i 13 opština u Crnoj Gori) na raspolaganju je indikativni iznos od 1.980.000 € (900.000 € za Bosnu i Hercegovinu i 1.080.000 € za Crnu Goru).

 Aplikacije moraju biti dostavljene preporučenom poštom, uslugom dostave ili lično na slijedeću adresu:

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI SEKRETARIJAT

Džemala Bijedića 185/12

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 01.07.2011. godine, u 16:00 sati, po lokalnom vremenu. Sve aplikacije primljene nakon isteka krajnjeg roka biće isključene iz procesa evaluacije.

Vremenski raspored info sesija je sljedeći:

Herceg Novi

Podgorica

Mojkovac

Tomislavgrad

Goražde

Pale

19.04.2011.

20.04.2011.

21.04.2011.

28.04.2011.

04.05.2011.

05.05.2011.


Kompletan Vodič/Uputstvo za aplikante (uključujući i vremenski raspored info-sesija) dostupan je na sljedećim internet stranama: www.cbc.bih-mne.org, www.dei.gov.ba, www.mip.gov.me, http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Privredna komora Republike Srpske
Objavljeno: 14.09.2011
Kategorija: Aktuelno