RSS

Četvrti poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE)

Obavještavamo vas da je 10. oktobra 2011. godine objavljen četvrti poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE). Poziv je otvoren za sve prioritete i mjere SEE programa i to do 25. novembra ove godine, do kada vodeći aplikanti (Lead applicants) koji dolaze iz zemalja članica EU mogu podnijeti projektnu aplikaciju (on-line). Dostupna IPA sredstva za projektne partnere koji dolaze iz tzv. IPA zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Srbija) iznose 10,3 miliona eura (iznos je indikativan). Potrebno je da svaki partner obezbijedi kofinansiranje svojih aktivnosti u iznosu od 15% i to iz javnih sredstava.

Prioriteti programa su sljedeći:

  1. Olakšavanje inovacija i preduzetništva
  2. Zaštita i unapređenje životne sredine
  3. Poboljšanje pristupačnosti
  4. Razvoj transnacionalne sinergije u cilju održivog razvoja područja

Opšte informacije o SEE programu, kao i sve dokumente vezano za ovaj poziv možete pronaći na zvaničnoj web-stranici programa: http://www.southeast-europe.net/en/ 

Bazu potencijalnih partnera možete vidjeti na: http://www.southeast-europe.net/en/projects/partnersearch/

Važna novost jeste da će se implementacija ovog poziva odvijati u novom sistemu upravljanja, tzv. shared management, što znači da ne postoji posebna alokacija IPA sredstava za svaku zemlju pojedinačno (što je bio slučaj u prva dva poziva), te će se projektni partneri iz IPA zemalja finansirati iz zajedničkog fonda IPA-e.

Osnovni cilj ovog programa je razviti transnacionalna partnerstva u oblastima od strateške važnosti kako bi se poboljšala teritorijalna, ekonomska i socijalna integracija, i doprinijelo koheziji, stabilnosti i konkurentnosti na prostoru jugoistocne Evrope. U programu učestvuje 16 zemalja (zemlje članice EU, zemlje kandidati i potencijalni kandidati, i treće zemlje). Partnerstvo čine partneri iz najmanje tri zemlje učesnice u programu, s tim što najmanje jedan partner mora biti iz zemlje članice Evropske unije.

Kontakt osoba za SEE program za Bosnu i Hercegovinu:

Mersiha Zuban
Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
Sektor za koordinaciju programa pomoći EU
Adresa: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: + 38 7 33 703 190
faks: + 38 7 33 703 196Privredna komora Republike Srpske
Objavljeno: 25.10.2011
Kategorija: Aktuelno