RSS

Održan Info danu „Programi EU - FP7 za MSP i mobilnost"


Info dan na temu „Programi Evropske unije - FP7 za MSP i mobilnost", održan je u utorak, 25. oktobra 2011. godine, u Privrednoj komori Republike Srpske u Banjoj Luci.

Info dan je organizovalo Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Pored mogućnosti učešća u aktuelnim pozivima za prijavu projekata, prisutni su upoznati i sa mogućnošću učešća malih i srednjih preduzeća u FP7, pravnim i finansijskim pitanjima u FP7,  prioritetima EU za pozive u okviru teme PEOPLE IAPP, kao i sa NCP (National Contact Points) sistemom u BiH.

Poziv je otvoren za sve istraživačke oblasti.

Preduzeća su direktni korisnici ovog poziva. Program će omogućiti preduzećima da angažuju istraživačke organizacije kao podugovarače za izvođenje istraživačkih aktivnosti, kako bi stekli i usvojili tehnološka znanja.

Projekti moraju biti fokusirani na inovacione potrebe preduzeća.

Materijal sa održanog info dana:

FP7 Pravna i finansijska pravila - Đorđe Markez

Mogućnost učešća SMP u FP7 - Đorđe Markez

Mobilnost istraživača - "PEOPLE" Program - Dalibor Drljača


 

Privredna komora Republike Srpske
Objavljeno: 27.10.2011
Kategorija: Aktuelno