RSS

Poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru ERDF programa transnacionalne saradnje MED

Obavještavamo vas da je 10. februara 2012. godine objavljen tzv. ciljani poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru ERDF programa transnacionalne saradnje Mediteran (MED) iz područja inovacija i zaštite životne sredine.

Poziv je objavljen za prioritetne ose 1 i 2:

1. Jačanje inovacijskih kapaciteta programskog područja (eng. Strengthening innovation capacities), i to za slijedeće ciljeve/mjere:

1.1.     Promocija inovacijskih tehnologija, „know – how“

1.2.     Promocija strateške saradnje između učesnika u privrednom razvoju i javnih tijela

2. Zaštita životne sredine i promocija održivog teritorijalnog razvoja (eng. Protection of the environment and promotion of a sustainable territorial development), i to za slijedeće ciljeve/mjere:

2.1. Promocija obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske efikasnosti

Poziv će biti otvoren do 12. aprila 2012. godine

Tekst poziva kao i procedure za prijavu možete preuzeti ovdje.

IPA partneri: Partneri iz zemalja kandidata i potencijalni kandidata koji učestvuju u MED programu (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija) mogu učestvovati u ovom pozivu za podnošenje projektnih prijedloga, koji će se implementirati u tzv. shared managementu, što znači da ne postoji posebna alokacija IPA sredstava za svaku zemlju pojedinačno, te će se najbolje ocijenjeni projekti finansirati iz zajedničkog fonda IPA-e.  IPA zemljama je, do kraja implementacije MED programa, ukupno na raspolaganju 5,4 miliona eura (alokacija IPA-e 2010.-2013.). Nakon usvajanja konačne liste projekata koji će biti finansirani, partneri iz IPA zemalja će direktno potpisati ugovor sa Upravnom direkcijom MED programa (Managing Authority).

Sve dokumente vezano za drugi strateški poziv možete pronaći na zvaničnoj web-stranici programa: http://www.programmemed.eu/index.php?id=15380&L=1

Kontakt osoba za MED program za Bosnu i Hercegovinu:

Mersiha Zuban

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Sektor za koordinaciju programa pomoći EU

tel: + 38 7 33 703 190; faks: + 38 7 33 703 196


Privredna komora Republike Srpske
Objavljeno: 24.02.2012
Kategorija: Aktuelno