RSS

Japanska tehnologija u Poslovnoj zoni Banja Luka

"Poslovna zona" a.d. Banja Luka je određena od strane Vlade RS i resornog Ministarstva da bude lokalni partner Japanskoj kompaniji SANKYO Co.Ltd.Nagoja, Japan.

"Ovim povodom je osnovano preduzeće Sankyo d.o.o. Banja Luka, koje bi na osnovu japanske tehnologije i uz monitoring japanskih stručnjaka, proizvodila opremu za auto-industriju." izjavio je Đurađ Banjac, direktor Poslovne zone.

U prvoj godini vrijednos investicije bi bila 4,8 miliona EUR-a, od čega je preduzeće Sankyo d.o.o. Banja Luka investiralo pola miliona u KNOW HOW, putem kojeg su pribavljeni svi patenti, licence, tehnološka i dr. prava za proizvodnju čeličnih opruga.

Poslovna zona a.d. Banja Luka će ući u zajedničko preduzeće sa Sankyo d.o.o. Banja Luka.

Poslovna zona u ovo zajedničko preduzeće unosi svoje vlasništvo, tačnije objekat od 4.000 metara kvadratnih, koje je prema zahtjevima japanske kompanije, neophodan prostor za prvu fazu realizacije projekta i početka proizvodnje. U ovoj prvoj fazi , odnosno u prvoj godini početka proizvodnje, ovo preduzeće će zaposliti 120 radnika, koji će u ovom periodu biti pod monitoringom japanskih stručnjaka.

U narednom investicionom ciklusu od 3 god. planirano je zapošljavanje 300-500 radika.

Cjelokupna proizvodnja u prvoj godini je već ugovorena za japansko tržište.

Kontakti između Vlade RS i resornog Ministarstva sa predstavnicima japanskih kompanija, i osnivanje Fabrike opruga Sankyo d.o.o. Banja Luka, bila bi prva u nizu investicija iz Japana, koja za krajnji cilj buduće saradnje ima otvaranje niza proizvodnih firmi  u Republici Srpskoj, sa japanskom tehnologijom.

Poslovna zona je prepoznata kao povoljan ambijent za nove investitore, kako domaće tako i strane.

Poslovna zona je jedinstven privredni subjekt u regionu sa uređenim građevinskim zemljištem, koji raspolaže ogromnim potencijalima i resursima za bavljenje privrednih aktivnosti i biznisom, odnosno otvaranje preduzeća i zapošljavanje velikog broja radnika. U protekle dvije godine, u Poslovnu zonu je uloženo više od milion KM u uređenje infrastrukture, te sanaciju i adaptaciju objekata za nove korisnike.

"U Poslovnu zonu svaki dan dolazi sve više novih investitora i korisnika. Svakodnevno imamo poslovne razgovore i sa potencijalnim investitorima iz drugih zemalja. Sad smo vam otkrili o kom investitoru smo nedavno pisali. Poslovna zona a.d. Banja Luka učestvovaće na poslovnim susretima privrednika bivše Jugoslavije, koje, u okviru redovnog sastanka predsjednika privrednih komora bivših republika Jugoslavije, organizuju Privredna komora RS i Gospodarska zbornica Slovenije.Poslovni susreti biće održani 5. i 6. septembra 2013. godine u Ljubljani, a predviđeno je da Poslovna zona Banja Luka održi niz sastanaka sa privrednicima iz regiona." izjavi Đurađ Banjac, direktor Poslovne zone.

Poslovna zona stvara povoljan ambijent za nove investitore (izjava Jelena Medić, arhitekta saradnik)

Poslovna zona je nastala prestruktuiranjem nekadašnjeg proizvodnog kapacteta, prepoznatljivog kao Fabrika „Incel“, gdje se novom organizacijom iznutra oblikuje novi vid upravljanja prostora koje posjeduje višestruke naslijeđene kvalitete, kao što su pozicija koju zauzima u gradu, te potpuno infrastrukturno i građevinski opremljen prostor.

Ovaj prostor se sad posmatra kroz razvoj novih tehnoloških i poslovnih aktivnosti, i svojom raznovrsnošću privlači sve više novih korisnika. Revitalizacijom postojećih građevina, koje su nosile teret nekih drugih tehnoloških procesa, danas se shodno zahtjevima savremenijih proizvodnih mogućnosti preoblikuju i unose novi život u to donedavno posmatrano kao groblje industrije.

Kada se Poslovna zona posmatra sa aspekta lokacije, mora se reći da je smještena u istočnom dijelu grada predviđenom za industrijsku radnu zonu, udaljenu svega 2 kilometra od Administrativnog središta grada. Zauzima površinu od 64 ha građevinski i ihfrastrukturno opremljenog prostora, koji je mrežom saobraćajnica i industrijskih kolosjeka povezan preko autoputa i glavne željeznice sa zemljama u regionu.

Kada se Poslovna zona posmatra sa aspekta upravljanja, koji je organizovan kao grupa stručnjaka i kvalifikovanog osoblja, koji preuzimaju upravljanje prostorom kroz ispunjavanje administrativnih i tehničkih uslova, obezbjeđujući time nesmetano, ali i uređeno korištenje istog. Ova grupa se još naziva i „Operater zone“ i pored omogućavanja nesmetanog korištenja prostora, nude još i administrativne, finansijske, tehničke i dr. usluge.

Najznačajniji posao Operatera zone je davanje u zakup objekata i zemljišta, davanje prava građenja te ulazak u nove investicije.

Što se tiče investicija, u koje Poslovna zona ulaže ogromna sredstva, one se mogu podijeliti u odnosu na zahtjeve novih korisnika: investiranje u pripremu građevinskih objekata kroz rekonstrukciju ili adaptaciju, te građevinskog zemljišta kroz uklanjanje ostataka nekadašnjeg tehnološkog procesa. Ovi objekti i zemljište su takođe zahtijevali i izgradnju nove ili sanacju postojeće infrastrukture.

Konačno Operater zone ulaže ogromna sredstva, iz vlastitih izvora prihoda, u pripremu prostora za nove korisnike.

Privredna komora Republike Srpske
Objavljeno: 03.09.2013
Kategorija: Aktuelnosti